barometr


barometr
barometr {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. barometrtrze {{/stl_8}}{{stl_7}}'przyrząd do mierzenia zmian ciśnienia atmosferycznego': {{/stl_7}}{{stl_10}}Barometr rtęciowy. <gr.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • barometr — m IV, D. u, Ms. barometrtrze; lm M. y «przyrząd do mierzenia ciśnienia atmosferycznego» Barometr wskazuje spadek ciśnienia, niż, wyż, poprawę pogody. Sprawdzić ciśnienie na barometrze. Barometr rtęciowy. ∆ Barometr sprężynowy → aneroid ∆ Barometr …   Słownik języka polskiego

  • mizanülhəva — ə. barometr …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • барометр — Английское – barometer (барометр). Французское – barometr (барометр). Греческое – baros (тяжесть, груз, бремя) и metron (мерило, критерий, единица измерения). В русском языке слово «барометр» известно с начала XVIII в. (впервые встречается в… …   Этимологический словарь русского языка Семенова

  • barumetr — <yun.> Hava təzyiqini ölçmək, onun dəyişəcəyini qabaqcadan bilmək və dəniz səthinə nisbətən yerin səviyyəsini müəyyən etmək üçün cihaz. Ruzgarın pişəzvəqt dəyişilməsini bilməkdən ötrü bir alət ixtira ediblər ki, adına mizanülhava (barometr) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • барометр — с 1716 г.; см. Смирнов 56. Судя по месту ударения, вероятнее всего, из польск. barometr, чем из франц. baromètre, нем. Barometer …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Кемц — Людвиг Фридрих (Kämtz) знаменитый метеоролог, род. в Померании в 1801 г., по окончании гимназического курса поступил в университет в Галле; в 1823 г. доктор медицины, потом философии, в 1827 г. экстраординарный, в 1834 г. ординарный проф. физики… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Фишер Эрнст Готтфрид — германский математик и физик (1754 1831). Был профессором физики в Берлинском университете и членом Берлинской академии наук. В 1789 г. появилось его первое сочинение, Betrachtungen ü ber d. Cometen (Берлин), за которым последовало сотрудничество …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Фришауф — (Иоганн) австрийский математик и астроном. Род. в 1837 г. После приобретения степени доктора философии был ассистентом венской астрономической обсерватории. Затем перешел в университет в Граце, где в 1866 г. получил звание профессора. Учено… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Фишер Эрнст-Готтфрид — германский математик и физик (1754 1831). Был профессором физики в Берлинском унив. и членом Берлинской акад. наук. В 1789 г. появилось его первое сочинение, Betrachtungen über d. Cometen (Берлин), за которым последовало сотрудничество в… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Alexandr Kliment — (auch Alexandr Klimentiev) (* 30. Januar 1929 in Turnov) ist tschechischer Prosaist, Autor psychologischer Romane und Dichter. Bis 1970 arbeitete Kliment als Verlagsredakteur und Filmdramaturg. Wegen aktiver Beteiligung am Prager Frühling durfte… …   Deutsch Wikipedia